Director general del Hospital Clínic de Barcelona

Josep M. Piqué